Giá WON Hàn leo thang khi xuất khẩu Hàn Quốc tăng trưởng sau 13 tháng

Theo khảo sát tại Chợ đen và hệ thống Ngân hàng Thương Mại Việt Nam, tỷ giá WON Hàn (KRW) so với tiền Việt (VND)…