Lãi suất ngân hàng Indovina IVB

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Indovina tháng 04/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Indovina kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Indovina{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Tháng
7 ngày 0.20 -
14 ngày 0.20 -
21 ngày 0.20 -
1 tháng 2.90 -
2 tháng 3.00 3.00
3 tháng 3.10 3.09
6 tháng 4.30 4.26
9 tháng 4.50 4.43
12 tháng 5.10 4.98
13 tháng 5.30 5.16
18 tháng 5.45 5.25
24 tháng 5.50 5.23

Bạn thấy bài viết này thế nào?