Lãi suất ngân hàng Bản Việt

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bản Việt tháng 10/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Bản Việt kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Bản Việt{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ
1 tháng 4.00
3 tháng 4.30
6 tháng 6.20
9 tháng 6.30
12 tháng 6.50
15 tháng 6.50
18 tháng 6.60
24 tháng 6.60
36 tháng 6.60
48 tháng 6.60
60 tháng 6.60
Bạn thấy bài viết này thế nào?