Lãi suất ngân hàng Bản Việt

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bản Việt tháng 05/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Bản Việt kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Bản Việt{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ
1 tháng 2.90
3 tháng 3.10
6 tháng 4.20
9 tháng 4.50
12 tháng 4.80
15 tháng 5.00
18 tháng 5.20
24 tháng 5.30
36 tháng 5.50
48 tháng 5.70
60 tháng 6.00

Bạn thấy bài viết này thế nào?