Lãi suất ngân hàng OceanBank

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) tháng 04/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Đại Dương (Oceanbank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Trả trước
Không kỳ hạn 0.50 - - -
7 ngày 0.50 - - -
14 ngày 0.50 - - -
21 ngày 0.50 - - -
1 tháng 2.90 - - 2.81
2 tháng 2.60 - 2.59 2.53
3 tháng 3.20 - 3.19 3.10
4 tháng 3.00 - 2.98 2.91
5 tháng 3.00 - 2.98 2.91
6 tháng 4.00 - 3.96 3.84
7 tháng 4.00 - 3.96 3.84
8 tháng 4.00 - 3.95 3.84
9 tháng 4.00 - 3.94 3.84
10 tháng 4.00 - 3.94 3.84
11 tháng 4.00 - 3.93 3.84
12 tháng 5.30 5.19 5.17 5.03
13 tháng 5.30 - - 5.03
15 tháng 5.40 - - 5.12
18 tháng 5.80 5.60 5.57 5.48
24 tháng 5.90 5.61 5.59 5.57
36 tháng 6.00 5.55 5.52 5.66

Bạn thấy bài viết này thế nào?