Lãi suất ngân hàng OceanBank

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) tháng 07/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Đại Dương (Oceanbank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Trả trước
Không kỳ hạn 0.50 - - -
7 ngày 0.50 - - -
14 ngày 0.50 - - -
21 ngày 0.50 - - -
1 tháng 3.40 - - 3.28
2 tháng 3.40 - 3.39 3.28
3 tháng 3.80 - 3.78 3.66
4 tháng 3.80 - 3.78 3.66
5 tháng 3.80 - 3.77 3.66
6 tháng 4.80 - 4.75 4.58
7 tháng 4.80 - 4.74 4.58
8 tháng 4.80 - 4.73 4.58
9 tháng 4.90 - 4.82 4.67
10 tháng 4.90 - 4.81 4.67
11 tháng 4.90 - 4.80 4.67
12 tháng 5.50 5.39 5.36 5.21
13 tháng 5.50 - - 5.21
15 tháng 5.70 - - 5.39
18 tháng 6.10 5.87 5.85 5.74
24 tháng 6.10 5.79 5.76 5.74
36 tháng 6.10 5.64 5.61 5.74

Bạn thấy bài viết này thế nào?