Lãi suất ngân hàng Phương Đông OCB

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Phương Đông (OCB) tháng 05/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Phương Đông (OCB) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Phương Đông (OCB){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Tiết kiệm Online Tiết kiệm thông thường
Không kỳ hạn 0.10 0.10
1 tháng 3.00 2.90
3 tháng 3.20 3.10
6 tháng 4.60 4.50
9 tháng 4.70 4.60
12 tháng 4.90 4.80
13 tháng 4.90 4.80
15 tháng 4.90 4.80
18 tháng 5.40 5.40
21 tháng 5.50 5.50
24 tháng 5.80 5.80
36 tháng 6.00 6.00

4/5 - (1 bình chọn)