Lãi suất ngân hàng Public Bank

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Publicbank tháng 07/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Publicbank kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Publicbank{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ
Không kỳ hạn 0.10
1 tháng 3.30
2 tháng 3.30
3 tháng 3.40
4 tháng 3.40
5 tháng 3.40
6 tháng 4.60
7 tháng 4.60
8 tháng 4.60
9 tháng 4.70
10 tháng 4.70
11 tháng 4.70
12 tháng 5.30
13 tháng 5.30
14 tháng 5.30
15 tháng 5.30
16 tháng 5.30
17 tháng 5.30
18 tháng 5.95
24 tháng 5.40
36 tháng 5.40
48 tháng 5.40
60 tháng 5.40

5/5 - (1 bình chọn)