Lãi suất ngân hàng Public Bank

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Publicbank tháng 04/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Publicbank kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Publicbank{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ
Không kỳ hạn 0.10
1 tháng 3.50
2 tháng 3.80
3 tháng 4.00
4 tháng 4.00
5 tháng 4.00
6 tháng 4.80
9 tháng 5.00
12 tháng 5.50

5/5 - (1 bình chọn)