Lãi suất ngân hàng VietinBank

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Công Thương (Vietinbank) tháng 09/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Công Thương (Vietinbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Công Thương (Vietinbank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ
Trên 36 tháng 5.50
Không kỳ hạn 0.10
0 đến 1 tháng 0.20
9 đến 10 tháng 4.50
10 đến 11 tháng 4.50
11 đến 12 tháng 4.50
12 đến 18 tháng 5.50
1 đến 2 tháng 3.00
18 đến 24 tháng 5.50
2 đến 3 tháng 3.00
24 đến 36 tháng 5.50
3 đến 4 tháng 3.50
4 đến 5 tháng 3.50
5 đến 6 tháng 3.50
6 đến 7 tháng 4.50
7 đến 8 tháng 4.50
8 đến 9 tháng 4.50
12 tháng 5.50
36 tháng 5.50
Bạn thấy bài viết này thế nào?