Lãi suất ngân hàng VietinBank

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Công Thương (Vietinbank) tháng 07/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Công Thương (Vietinbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Công Thương (Vietinbank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ
Trên 36 tháng 4.80
Không kỳ hạn 0.10
tr ngày12tha ngàyg ngày13tha ngàyg 4.70
tr ngày13tha ngàyg ngàydi18tha ngàyg 4.70
12 tháng 4.70
36 tháng 4.80
0 đến 1 tháng 0.20
9 đến 10 tháng 3.00
10 đến 11 tháng 3.00
11 đến 12 tháng 3.00
1 đến 2 tháng 1.70
18 đến 24 tháng 4.70
2 đến 3 tháng 1.70
24 đến 36 tháng 4.80
3 đến 4 tháng 2.00
4 đến 5 tháng 2.00
5 đến 6 tháng 2.00
6 đến 7 tháng 3.00
7 đến 8 tháng 3.00
8 đến 9 tháng 3.00

Bạn thấy bài viết này thế nào?