Lãi suất ngân hàng liên doanh Việt – Nga

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRBank) tháng 07/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRBank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRBank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ
Không kỳ hạn 0.20
7 ngày 0.20
14 ngày 0.20
21 ngày 0.20
1 tháng 3.80
2 tháng 3.90
3 tháng 4.00
5 tháng 4.00
6 tháng 5.10
7 tháng 5.10
8 tháng 5.10
9 tháng 5.30
12 tháng 5.70
13 tháng 5.70
15 tháng 5.70
18 tháng 5.90
24 tháng 6.00
36 tháng 6.00

1/5 - (1 bình chọn)