Tỷ giá nok

Phản hồi: 1
Ngân hàng Mua vào Bán ra Chuyển khoản
- 2.297,11 2.203,39
- - -
- 2.273 2.200
- 2.267 2.193
- - -
- - 2.198
- 2.299 2.216
- - 2.190
- - 2.210
- 2.318 -
- - 2.150
- 2.316 2.196
- 2.291 2.217
Bạn thấy bài viết này thế nào?