Tỷ giá nok

Phản hồi: 1
Ngân hàng Mua vào Bán ra Chuyển khoản
- 2.312,75 2.218,41
- - -
- 2.297 2.224
- - -
- - 2.189
- 2.312 2.229
- - 2.190
- - 2.211
- 2.334 -
- - 2.156
- 2.304 2.184
- 2.297 2.223
Bạn thấy bài viết này thế nào?