Lãi suất ngân hàng Agribank hôm nay 16/07/2024

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Nông Nghiệp (Agribank) tháng 07/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Nông Nghiệp (Agribank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Nông Nghiệp (Agribank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ
Tiền gửi thanh toán 0.20
Không kỳ hạn 0.20
1 tháng 1.60
2 tháng 1.60
3 tháng 1.90
4 tháng 1.90
5 tháng 1.90
6 tháng 3.00
7 tháng 3.00
8 tháng 3.00
9 tháng 3.00
10 tháng 3.00
11 tháng 3.00
12 tháng 4.70
13 tháng 4.70
15 tháng 4.70
18 tháng 4.70
24 tháng 4.70

3/5 - (2 bình chọn)