Lãi suất ngân hàng Agribank hôm nay 25/09/2023

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Nông Nghiệp (Agribank) tháng 09/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Nông Nghiệp (Agribank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Nông Nghiệp (Agribank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ
Tiền gửi thanh toán 0.20
Không kỳ hạn 0.20
1 tháng 3.00
2 tháng 3.00
3 tháng 3.50
4 tháng 3.50
5 tháng 3.50
6 tháng 4.50
7 tháng 4.50
8 tháng 4.50
9 tháng 4.50
10 tháng 4.50
11 tháng 4.50
12 tháng 5.50
13 tháng 5.50
15 tháng 5.50
18 tháng 5.50
24 tháng 5.50
5/5 - (1 bình chọn)