Lãi suất ngân hàng Bảo Việt

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bảo Việt tháng 04/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Bảo Việt kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Bảo Việt{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0.30 - - -
7 ngày 0.30 - - -
14 ngày 0.30 - - -
21 ngày 0.30 - - -
1 tháng 2.90 - - 2.89
2 tháng 2.90 - 2.89 2.88
3 tháng 3.25 - 3.24 3.22
4 tháng 3.10 - 3.08 3.06
5 tháng 3.10 - 3.08 3.06
6 tháng 4.20 4.17 4.16 4.11
7 tháng 4.25 - 4.20 4.14
8 tháng 4.25 - 4.19 4.13
9 tháng 4.30 4.25 4.24 4.16
10 tháng 4.30 - 4.23 4.15
11 tháng 4.30 - 4.22 4.13
12 tháng 4.70 4.68 4.66 4.48
13 tháng 4.90 - 4.84 4.65
15 tháng 5.30 5.22 5.20 4.97
18 tháng 5.50 5.36 5.34 5.08
24 tháng 5.50 5.32 5.30 4.95
36 tháng 5.50 5.19 5.17 4.72

Bạn thấy bài viết này thế nào?