Lãi suất ngân hàng Bảo Việt

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bảo Việt tháng 07/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Bảo Việt kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Bảo Việt{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0.30 - - -
7 ngày 0.30 - - -
14 ngày 0.30 - - -
21 ngày 0.30 - - -
1 tháng 2.90 - - 2.89
2 tháng 3.20 - 3.19 3.18
3 tháng 3.70 - 3.68 3.66
4 tháng 3.75 - 3.73 3.70
5 tháng 3.80 - 3.77 3.74
6 tháng 4.80 4.77 4.75 4.68
7 tháng 4.85 - 4.79 4.71
8 tháng 4.85 - 4.78 4.70
9 tháng 4.90 4.84 4.82 4.72
10 tháng 4.90 - 4.81 4.71
11 tháng 4.90 - 4.80 4.69
12 tháng 5.30 5.26 5.24 5.03
13 tháng 5.50 - 5.42 5.19
15 tháng 5.60 5.51 5.48 5.23
18 tháng 5.70 5.55 5.53 5.25
24 tháng 5.70 5.50 5.48 5.11
36 tháng 5.70 5.37 5.34 4.86

Bạn thấy bài viết này thế nào?