Lãi suất ngân hàng Bảo Việt

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bảo Việt tháng 09/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Bảo Việt kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Bảo Việt{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0.30 - - -
7 ngày 0.30 - - -
14 ngày 0.30 - - -
21 ngày 0.30 - - -
1 tháng 4.40 - - 4.38
2 tháng 4.40 - 4.39 4.36
3 tháng 4.75 - 4.73 4.69
4 tháng 4.50 - 4.47 4.43
5 tháng 4.50 - 4.46 4.41
6 tháng 6.30 6.25 6.21 6.11
7 tháng 6.35 - 6.25 6.12
8 tháng 6.35 - 6.23 6.09
9 tháng 6.40 6.30 6.26 6.11
10 tháng 6.40 - 6.25 6.08
11 tháng 6.40 - 6.23 6.04
12 tháng 6.70 6.62 6.59 6.27
13 tháng 6.70 - 6.56 6.24
15 tháng 6.70 6.55 6.52 6.18
18 tháng 6.70 6.49 6.46 6.09
24 tháng 6.70 6.42 6.39 5.90
36 tháng 6.70 6.23 6.20 5.57
Bạn thấy bài viết này thế nào?