Lãi suất ngân hàng GPBank

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Dầu Khí (GPbank) tháng 07/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Dầu Khí (GPbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Dầu Khí (GPbank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng 6 tháng Hàng Năm Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0.50 - - - - -
7 ngày 0.50 - - - - -
14 ngày 0.50 - - - - -
21 ngày 0.50 - - - - -
1 tháng 2.60 - - - - 2.59
2 tháng 3.10 - - - 3.10 3.08
3 tháng 3.12 - - - 3.11 3.10
4 tháng 3.14 - - - 3.13 3.11
5 tháng 3.15 - - - 3.13 3.11
6 tháng 4.20 - - 4.18 4.16 4.11
7 tháng 4.30 - - - 4.25 4.19
8 tháng 4.45 - - - 4.39 4.32
9 tháng 4.55 - - 4.50 4.48 4.40
12 tháng 5.10 5.04 - 5.01 4.98 4.85
13 tháng 5.20 - - - 5.07 4.92
15 tháng 5.20 - - 5.07 5.05 4.88
18 tháng 5.20 5.07 - 5.04 5.02 4.82
24 tháng 5.20 5.01 5.07 4.98 4.96 4.71
36 tháng 5.20 4.89 4.95 4.86 4.84 4.50

Bạn thấy bài viết này thế nào?