Lãi suất ngân hàng GPBank

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Dầu Khí (GPbank) tháng 04/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Dầu Khí (GPbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Dầu Khí (GPbank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng 6 tháng Hàng Năm Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0.50 - - - - -
7 ngày 0.50 - - - - -
14 ngày 0.50 - - - - -
21 ngày 0.50 - - - - -
1 tháng 2.30 - - - - 2.30
2 tháng 2.80 - - - 2.80 2.79
3 tháng 2.82 - - - 2.81 2.80
4 tháng 2.84 - - - 2.83 2.81
5 tháng 2.85 - - - 2.84 2.82
6 tháng 3.70 - - 3.68 3.67 3.63
7 tháng 3.80 - - - 3.76 3.72
8 tháng 3.85 - - - 3.81 3.75
9 tháng 3.95 - - 3.91 3.90 3.84
12 tháng 4.40 4.35 - 4.33 4.31 4.21
13 tháng 4.50 - - - 4.40 4.29
15 tháng 4.50 - - 4.40 4.39 4.26
18 tháng 4.50 4.40 - 4.38 4.36 4.22
24 tháng 4.50 4.36 4.41 4.33 4.32 4.13
36 tháng 4.50 4.27 4.31 4.24 4.23 3.96

Bạn thấy bài viết này thế nào?