Lãi suất ngân hàng GPBank

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Dầu Khí (GPbank) tháng 09/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Dầu Khí (GPbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Dầu Khí (GPbank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng 6 tháng Hàng Năm Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0.50 - - - - -
7 ngày 0.50 - - - - -
14 ngày 0.50 - - - - -
21 ngày 0.50 - - - - -
1 tháng 4.25 - - - - 4.24
2 tháng 4.25 - - - 4.24 4.22
3 tháng 4.25 - - - 4.24 4.21
4 tháng 4.25 - - - 4.23 4.19
5 tháng 4.25 - - - 4.22 4.18
6 tháng 4.90 - - 4.87 4.85 4.78
7 tháng 4.95 - - - 4.89 4.81
8 tháng 4.95 - - - 4.88 4.79
9 tháng 5.00 - - 4.94 4.92 4.82
12 tháng 5.10 5.04 - 5.01 4.98 4.85
13 tháng 5.20 - - - 5.07 4.92
15 tháng 5.20 - - 5.07 5.05 4.88
18 tháng 5.20 5.07 - 5.04 5.02 4.82
24 tháng 5.20 5.01 5.07 4.98 4.96 4.71
36 tháng 5.20 4.89 4.95 4.86 4.84 4.50
Bạn thấy bài viết này thế nào?