Tỷ giá myr

Phản hồi: 1
Ngân hàng Mua vào Bán ra Chuyển khoản
- 5.256,41 5.143,87
- - -
4.857,52 5.471,84 -
- 5.246 5.162
4.668 5.593 4.818
- - 5.139
- - 5.100
- 5.432 -
Bạn thấy bài viết này thế nào?