Lãi suất ngân hàng Đông Á

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đông Á tháng 04/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Đông Á kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Đông Á{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng
7 ngày 0.50 - -
14 ngày 0.50 - -
21 ngày 0.50 - -
1 tháng 3.90 - -
2 tháng 3.90 - 3.89
3 tháng 3.90 - 3.89
4 tháng 3.90 - 3.88
5 tháng 3.90 - 3.87
6 tháng 4.90 4.87 4.85
7 tháng 4.90 - 4.84
8 tháng 4.90 - 4.83
9 tháng 5.10 5.04 5.02
10 tháng 5.10 - 5.01
11 tháng 5.10 - 4.99
12 tháng 5.40 5.29 5.27
13 tháng 5.80 - 5.64
18 tháng 5.60 5.41 5.39
24 tháng 5.60 5.34 5.32
36 tháng 5.60 5.21 5.19

5/5 - (1 bình chọn)