Lãi suất ngân hàng Đông Á

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đông Á tháng 09/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Đông Á kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Đông Á{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng
7 ngày 0.50 - -
14 ngày 0.50 - -
21 ngày 0.50 - -
1 tháng 4.50 - -
2 tháng 4.50 - 4.49
3 tháng 4.50 - 4.48
4 tháng 4.50 - 4.47
5 tháng 4.50 - 4.47
6 tháng 6.20 6.15 6.12
7 tháng 6.20 - 6.11
8 tháng 6.20 - 6.09
9 tháng 6.30 6.20 6.17
10 tháng 6.30 - 6.16
11 tháng 6.30 - 6.14
12 tháng 6.55 6.39 6.36
13 tháng 7.10 - 6.86
18 tháng 6.75 6.48 6.45
24 tháng 6.75 6.38 6.35
36 tháng 6.75 6.19 6.16
Bạn thấy bài viết này thế nào?