Lãi suất ngân hàng Hong Leong Việt Nam

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Hong Leong (Hlbank) tháng 04/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Hong Leong (Hlbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Hong Leong (Hlbank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm

Bạn thấy bài viết này thế nào?