Tỷ giá sek

Phản hồi: 1
Ngân hàng Mua vào Bán ra Chuyển khoản
- 2.366,29 2.269,76
- - -
- 2.329 2.263
- 2.329 2.253
- 2.404 2.283
- - -
- - 2.286
- - 2.264
- - 2.180
- - 2.276
- 2.386 -
- 2.404 2.269
- 2.359 2.282
Bạn thấy bài viết này thế nào?