Tỷ giá sek

Phản hồi: 1
Ngân hàng Mua vào Bán ra Chuyển khoản
- 2.225,58 2.134,8
- - -
- 2.215 2.144
- 2.270 2.152
- - -
- - 2.136
- - 2.129
- - 2.100
- - 2.133
- 2.253 -
- 2.247 2.112
- 2.215 2.144
Bạn thấy bài viết này thế nào?