Lãi suất ngân hàng SHB

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng SHB tháng 04/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng SHB kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng SHB{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ
1 tháng 3.50
2 tháng 3.70
3 tháng 3.80
4 tháng 3.90
5 tháng 4.00
6 tháng 5.00
7 tháng 5.00
8 tháng 5.00
9 tháng 5.20
10 tháng 5.20
11 tháng 5.20
12 tháng 5.40
13 tháng 5.50
18 tháng 5.80
24 tháng 6.20
36 tháng 6.20

Bạn thấy bài viết này thế nào?