Lãi suất ngân hàng Vietcombank

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Vietcombank tháng 12/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Vietcombank kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Vietcombank{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ
Không kỳ hạn 0.10
7 ngày 0.20
14 ngày 0.20
1 tháng 2.40
2 tháng 2.40
3 tháng 2.70
6 tháng 3.70
9 tháng 3.70
12 tháng 4.80
24 tháng 4.80
36 tháng 4.80
48 tháng 4.80
60 tháng 4.80
1/5 - (1 bình chọn)