Giá phân bón hôm nay 25/09/2023 – Bảng giá phân bón toàn quốc

Phản hồi: 1

Bảng Giá phân bón được Chợ Giá tự động cập nhật liên tục từ các đầu mối phân phối trên cả nước. Bảng giá áp dụng tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh và được tính bằng vnđ/kg. 1 số địa phương sẽ có mức giá khác nhau tùy vào từng khu vực địa lý.

Giá phân bón hôm nay 25/09/2023

STT Tên Thị trường Giá
1 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18.000
2 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18.000
3 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 28.100
4 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 22.350
5 Ure Malay hạt đục TP.HCM 14.600
6 Ure Ninh Bình TP.HCM 14.600
7 Ure Phú Mỹ TPHCM 14.700
8 Ure Cà Mau TPHCM 16.300
9 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18.300
10 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18.300
11 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 27.200
12 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 22.350
13 Ure Ninh Bình TP.HCM 13.900
14 Ure Phú Mỹ TPHCM 14.300
15 Ure Cà Mau TPHCM 14.500
16 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18.300
17 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18.300
18 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 27.200
19 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 21.500
20 Ure Ninh Bình TP.HCM 14.100
21 Ure Phú Mỹ TPHCM 14.300
22 Ure Cà Mau TPHCM 14.300
23 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18.300
24 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18.300
25 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 27.200
26 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 21.800
27 Ure Ninh Bình TP.HCM 14.500
28 Ure Phú Mỹ TPHCM 14.600
29 Ure Cà Mau TPHCM 14.700
30 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18.300
31 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18.000
32 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 27.200
33 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 21.800
34 Ure Phú Mỹ TPHCM 14.800
35 Ure Cà Mau TPHCM 15.000
36 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18.000
37 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18.000
38 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 27.200
39 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 21.600
40 Ure Phú Mỹ TPHCM 14.800
41 Ure Cà Mau TPHCM 15.000
42 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18.000
43 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18.000
44 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 26.550
45 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 21.600
46 Ure Malay hạt đục TP.HCM 15.000
47 Ure Indo hạt đục TP.HCM 15.000
48 Ure Phú Mỹ TPHCM 15.000
49 Ure Cà Mau TPHCM 15.000
50 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18.000

Giá Phân Bón mang tính chất để Tham Khảo.

 


Phân bón là gì?

 Phân bón là những chất, hợp chất có chứa một hoặc nhiều nguyên tố dinh dưỡng cần thiết yếu cho cây trồng và thực vật, nhằm thúc đẩy sự phát triển, sinh trưởng của cây trồng, cung cấp dinh dưỡng cho đất, có thể làm thay đổi chất đất phù hợp với nhu cầu của loại cây trồng.

Hay hiểu một cách đơn giản phân bón là những chất được sử dụng bón vào đất nhằm cung cấp dinh dưỡng cho đất, cây trồng giúp cây trồng phát triển cân đối, khỏe mạnh, cho năng suất.

Phân bón hữu cơ

Căn cứ vào nguồn gốc tạo thành, phân bón được chia làm 2 loại chính: phân bón hữu cơ, phân bón vô cơ.

Phân bón hữu cơ:

là loại phân bón có nguồn gốc từ các chất hữu cơ, vi sinh vật, động vật, thực vật …Trong phân bón hữu cơ lại bao gồm các loại  phân bón khác nhau: phân hữu cơ truyền thống, phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ sinh học.

Phân bón vô cơ:

là loại phân bón có nguồn gốc từ các chất khoáng, vô cơ tự nhiên hoặc sản phẩm hóa học. Trong phân bón vô cơ có các nhiều loại phân khác nhau: phân đơn, phân phức hợp, phân hỗn hợp.

Ngoài ra có thể phân loại phân bón theo nhiều loại khác nhau: theo cách bón (phân bón rễ và phân bón lá), theo nguồn gốc và cách chế biến ( phân công nghiệp, phân, phân vi sinh, phân tự nhiên…), theo trạng thái vật lý ( phân bón dạng lỏng, dạng rắn), dựa theo thành phần phân bón ( phân đơn, phân hỗ hợp), theo nguyên tố dinh dưỡng ( phân đa lượng, phân trung lượng, phân vi lượng).

5/5 - (1 bình chọn)