Tỷ giá Krone Đan Mạch dkk

Phản hồi: 1
Ngân hàng Mua vào Bán ra Chuyển khoản
- 3.617,75 3.484,07
- - -
- 3.604 3.487
- 3.596 3.481
- 3.690 3.490
- - -
- - 3.425
- 3.627 3.496
- - 3.480
- - 3.406
- - 3.493
- 3.659 -
- - 3.494
3.364 3.651 3.444
- 3.628 3.458
- 3.612 3.497
Bạn thấy bài viết này thế nào?