Lãi suất ngân hàng Maritime Bank

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Hàng Hải (MSB) tháng 07/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Hàng Hải (MSB) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Hàng Hải (MSB){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng Lãi trả trước
1 tháng 3.20 - 2.30
2 tháng 3.20 3.00 2.30
3 tháng 3.20 3.00 2.50
4 tháng 3.20 3.00 2.50
5 tháng 3.20 3.00 2.50
6 tháng 4.30 4.10 3.05
7 tháng 4.30 4.10 3.05
8 tháng 4.30 4.10 3.05
9 tháng 4.30 4.10 3.05
10 tháng 4.30 4.10 3.05
11 tháng 4.30 4.10 3.05
12 tháng 5.10 4.80 3.05
13 tháng 5.10 4.80 3.05
15 tháng 5.10 4.80 3.05
18 tháng 5.10 4.80 3.05
24 tháng 5.10 4.80 3.05
36 tháng 5.10 4.80 3.05

5/5 - (1 bình chọn)