Lãi suất ngân hàng BIDV

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đầu Tư (BIDV) tháng 12/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Đầu Tư (BIDV) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Đầu Tư (BIDV){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ
Không kỳ hạn 0.10
1 tháng 3.00
2 tháng 3.00
3 tháng 3.30
5 tháng 3.30
6 tháng 4.30
9 tháng 4.30
12 tháng 5.30
13 tháng 5.30
15 tháng 5.30
18 tháng 5.30
24 tháng 5.30
36 tháng 5.30
5/5 - (1 bình chọn)