Lãi suất ngân hàng Kiên Long

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Kiên Long tháng 04/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Kiên Long kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Kiên Long{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối kỳ Hàng 6 tháng Hàng năm Hàng quý Hàng tháng Trả trước
Không kỳ hạn 0.50 - - - - -
1 thÁ ngàyg 2.80 - - - - 2.79
2 thÁ ngàyg 2.80 - - - 2.80 2.79
3 thÁ ngàyg 2.80 - - - 2.79 2.78
4 thÁ ngàyg 2.80 - - - 2.79 2.77
5 thÁ ngàyg 3.00 - - - 2.99 2.96
6 thÁ ngàyg 4.00 - - 3.98 3.97 3.92
7 thÁ ngàyg 4.00 - - - 3.96 3.91
8 thÁ ngàyg 4.00 - - - 3.95 3.90
9 thÁ ngàyg 4.40 - - 4.35 4.34 4.26
10 thÁ ngàyg 4.60 - - - 4.52 4.43
11 thÁ ngàyg 4.60 - - - 4.51 4.41
12 thÁ ngàyg 4.60 4.55 - 4.52 4.51 4.40
13 thÁ ngàyg 4.70 - - - 4.59 4.47
15 thÁ ngàyg 4.80 - - 4.69 4.67 4.53
17 thÁ ngàyg 5.10 - - - 4.93 4.76
18 thÁ ngàyg 5.10 4.98 - 4.94 4.92 4.74
24 thÁ ngàyg 5.10 4.92 4.98 4.89 4.87 4.63
36 thÁ ngàyg 5.10 4.80 4.86 4.77 4.75 4.42
60 thÁ ngàyg 5.20 4.68 4.73 4.65 4.63 4.13
1 tuẦ ngày 0.50 - - - - -
2 tuẦ ngày 0.50 - - - - -
3 tuẦ ngày 0.50 - - - - -

Bạn thấy bài viết này thế nào?