Lãi suất ngân hàng Kiên Long

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Kiên Long tháng 07/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Kiên Long kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Kiên Long{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối kỳ Hàng 6 tháng Hàng năm Hàng quý Hàng tháng Trả trước
Không kỳ hạn 0.50 - - - - -
7 ngày 0.50 - - - - -
14 ngày 0.50 - - - - -
21 ngày 0.50 - - - - -
1 tháng 3.10 - - - - 3.09
2 tháng 3.10 - - - 3.10 3.08
3 tháng 3.10 - - - 3.09 3.08
4 tháng 3.10 - - - 3.09 3.07
5 tháng 3.30 - - - 3.28 3.26
6 tháng 4.80 - - 4.77 4.75 4.69
7 tháng 4.80 - - - 4.74 4.67
8 tháng 4.80 - - - 4.73 4.65
9 tháng 4.90 - - 4.84 4.82 4.73
10 tháng 5.10 - - - 5.01 4.89
11 tháng 5.10 - - - 4.99 4.87
12 tháng 5.20 5.13 - 5.10 5.08 4.94
13 tháng 5.20 - - - 5.07 4.92
15 tháng 5.20 - - 5.07 5.05 4.88
17 tháng 5.30 - - - 5.12 4.93
18 tháng 5.30 5.17 - 5.13 5.11 4.91
24 tháng 5.30 5.10 5.17 5.07 5.05 4.79
36 tháng 5.30 4.98 5.04 4.95 4.93 4.57
60 tháng 5.40 4.84 4.90 4.81 4.79 4.25

Bạn thấy bài viết này thế nào?