Lãi suất ngân hàng Kiên Long

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Kiên Long tháng 09/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Kiên Long kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Kiên Long{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối kỳ Hàng 6 tháng Hàng năm Hàng quý Hàng tháng Trả trước
Không kỳ hạn 0.50 - - - - -
1 thÁ ngàyg 4.55 - - - - 4.53
2 thÁ ngàyg 4.55 - - - 4.54 4.52
3 thÁ ngàyg 4.55 - - - 4.53 4.50
4 thÁ ngàyg 4.55 - - - 4.52 4.48
5 thÁ ngàyg 4.55 - - - 4.52 4.47
6 thÁ ngàyg 5.20 - - 5.17 5.14 5.07
7 thÁ ngàyg 5.20 - - - 5.13 5.05
8 thÁ ngàyg 5.20 - - - 5.12 5.03
9 thÁ ngàyg 5.40 - - 5.33 5.31 5.19
10 thÁ ngàyg 5.50 - - - 5.39 5.26
11 thÁ ngàyg 5.50 - - - 5.38 5.24
12 thÁ ngàyg 5.50 5.43 - 5.39 5.37 5.21
13 thÁ ngàyg 5.70 - - - 5.54 5.37
15 thÁ ngàyg 5.70 - - 5.54 5.52 5.32
17 thÁ ngàyg 6.20 - - - 5.96 5.70
18 thÁ ngàyg 6.20 6.02 - 5.97 5.94 5.67
24 thÁ ngàyg 6.20 5.93 6.02 5.89 5.86 5.52
36 thÁ ngàyg 6.20 5.77 5.85 5.73 5.70 5.23
60 thÁ ngàyg 6.20 5.47 5.55 5.44 5.41 4.73
1 tuẦ ngày 0.50 - - - - -
2 tuẦ ngày 0.50 - - - - -
3 tuẦ ngày 0.50 - - - - -
Bạn thấy bài viết này thế nào?