Lãi suất ngân hàng Sài Gòn SCB

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng SCB tháng 09/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng SCB kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng SCB{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng 6 tháng Hàng Năm Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn - - - - 0.50 -
1 tháng 4.75 - - - - 4.58
2 tháng 4.75 - - - 4.67 4.60
3 tháng 4.75 - - - 4.68 4.61
4 tháng 4.75 - - - 4.69 4.62
5 tháng 4.75 - - - 4.70 4.63
6 tháng 6.30 - - 6.25 6.21 6.10
7 tháng 6.30 - - - 6.20 6.07
8 tháng 6.30 - - - 6.18 6.04
9 tháng 6.30 - - 6.20 6.17 6.01
10 tháng 6.30 - - - 6.15 5.98
11 tháng 6.30 - - - 6.14 5.95
12 tháng 6.40 6.30 - 6.25 6.21 6.01
15 tháng 6.30 - - 6.11 6.07 5.84
18 tháng 6.30 6.11 - 6.06 6.03 5.75
24 tháng 6.30 6.02 6.11 5.97 5.94 5.59
36 tháng 6.30 5.85 5.94 5.81 5.78 5.29
Bạn thấy bài viết này thế nào?