Lãi suất ngân hàng Sài Gòn SCB

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng SCB tháng 05/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng SCB kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng SCB{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng 6 tháng Hàng Năm Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn - - - - 0.01 -
1 tháng 1.60 - - - - 1.58
2 tháng 1.60 - - - 1.59 1.58
3 tháng 1.90 - - - 1.89 1.88
4 tháng 1.90 - - - 1.89 1.88
5 tháng 1.90 - - - 1.89 1.88
6 tháng 2.90 - - 2.88 2.88 2.85
7 tháng 2.90 - - - 2.87 2.84
8 tháng 2.90 - - - 2.87 2.84
9 tháng 2.90 - - 2.87 2.87 2.83
10 tháng 2.90 - - - 2.86 2.82
11 tháng 2.90 - - - 2.86 2.82
12 tháng 3.70 3.66 - 3.64 3.63 3.56
15 tháng 3.90 - - 3.81 3.80 3.70
18 tháng 3.90 3.82 - 3.80 3.79 3.67
24 tháng 3.90 3.78 3.83 3.76 3.75 3.60
36 tháng 3.90 3.71 3.76 3.69 3.68 3.48

Bạn thấy bài viết này thế nào?