Lãi suất ngân hàng Sài Gòn Công Thương

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng tháng 07/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0.10 - - -
7 ngày 0.20 - - -
14 ngày 0.20 - - -
1 tháng 2.50 - 2.50 2.49
2 tháng 2.60 - 2.60 2.59
3 tháng 2.80 2.80 2.79 2.78
4 tháng 2.90 - 2.89 2.88
5 tháng 3.00 - 2.99 2.96
6 tháng 4.10 4.08 4.07 4.02
7 tháng 4.20 - 4.16 4.10
8 tháng 4.20 - 4.15 4.09
9 tháng 4.40 4.36 4.34 4.26
10 tháng 4.50 - 4.43 4.34
11 tháng 4.60 - 4.51 4.41
12 tháng 5.30 5.20 5.18 5.04
13 tháng 5.50 - 5.35 5.19
18 tháng 5.60 5.42 5.39 5.17
24 tháng 5.70 5.43 5.41 5.12
36 tháng 5.80 5.38 5.36 4.94

Bạn thấy bài viết này thế nào?