Lãi suất ngân hàng Sài Gòn Công Thương

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng tháng 04/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0.10 - - -
7 ngày 0.20 - - -
14 ngày 0.20 - - -
1 tháng 2.30 - 2.30 2.03
2 tháng 2.40 - 2.40 2.39
3 tháng 2.50 2.50 2.49 2.48
4 tháng 2.70 - 2.69 2.68
5 tháng 2.80 - 2.78 2.76
6 tháng 3.80 3.79 3.77 3.73
7 tháng 3.90 - 3.86 3.81
8 tháng 3.90 - 3.86 3.80
9 tháng 4.10 4.06 4.05 3.98
10 tháng 4.20 - 4.14 4.06
11 tháng 4.30 - 4.22 4.13
12 tháng 5.00 4.91 4.89 4.77
13 tháng 5.20 - 5.07 4.92
18 tháng 5.60 5.42 5.39 5.17
24 tháng 5.70 5.43 5.41 5.12
36 tháng 5.80 5.38 5.36 4.94

Bạn thấy bài viết này thế nào?