Lãi suất ngân hàng PVcomBank

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank) tháng 09/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
12 (*) 11.00 - - -
13 (**) 11.00 - - -
7 ngày 0.50 - - -
14 ngày 0.50 - - -
21 ngày 0.50 - - -
1 tháng 4.25 - - 4.23
2 tháng 4.25 - 4.24 4.22
3 tháng 4.25 - 4.23 4.20
4 tháng 4.25 - 4.22 4.19
5 tháng 4.25 - 4.22 4.17
6 tháng 5.90 5.84 5.82 5.73
7 tháng 5.90 - 5.81 5.70
8 tháng 5.90 - 5.80 5.67
9 tháng 5.90 5.80 5.78 5.64
10 tháng 5.90 - 5.77 5.62
11 tháng 5.90 - 5.75 5.59
15 tháng 6.30 6.10 6.07 -
18 tháng 6.30 6.06 6.03 5.75
24 tháng 6.30 5.96 5.94 5.59
36 tháng 6.30 5.80 5.78 5.29
Bạn thấy bài viết này thế nào?