Lãi suất ngân hàng PVcomBank

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank) tháng 07/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
12 (*) 9.50 - - -
13 (**) 9.50 - - -
7 ngày 0.50 - - -
14 ngày 0.50 - - -
21 ngày 0.50 - - -
1 tháng 2.85 - - 2.84
2 tháng 2.85 - 2.84 2.83
3 tháng 2.85 - 2.84 2.82
4 tháng 2.85 - 2.83 2.82
5 tháng 2.85 - 2.83 2.81
6 tháng 4.00 3.97 3.96 3.92
7 tháng 4.00 - 3.96 3.90
8 tháng 4.00 - 3.95 3.89
9 tháng 4.00 3.95 3.94 3.88
10 tháng 4.00 - 3.94 3.87
11 tháng 4.00 - 3.93 3.85
15 tháng 5.00 4.86 4.85 -
18 tháng 5.00 4.84 4.83 4.65
24 tháng 5.00 4.78 4.77 4.54
36 tháng 5.00 4.67 4.66 4.34

Bạn thấy bài viết này thế nào?