Tỷ giá Đô Hồng Kông hôm nay

Phản hồi: 1

Xem bảng tỷ giá đô la Hồng Kông hôm nay tại các ngân hàng ở Việt Nam.

Tỷ giá HKD/VND mua vào, bán ra & giao dịch mới nhất.

Xem bảng tỷ giá đô la Hồng Kông hôm nay tại các ngân hàng ở Việt Nam.

Tỷ giá HKD/VND mua vào, bán ra & giao dịch mới nhất.

Ngân hàng Mua vào Bán ra Chuyển khoản
3.029,11 3.158,09 3.059,7
- 3.167 3.048
- - -
3.053 3.168 3.065
3.045 3.155 3.067
2.500 3.149 3.073
- 3.166 3.061
3.028 3.155 3.056
- 3.182 3.040
- 3.193 3.027
- - 3.015
3.030 3.176 3.040
2.983 3.235 3.043
3.030 3.192 3.030
- 3.173 3.059
3.026 3.161 3.057
2.940 3.030 2.910
- - 3.000
- - 3.073
2.630 3.300 2.930
3.045 3.145 3.075
- 3.180 2.976
- 3.209 -
3.012 3.171 3.043
- - 3.046
2.939 3.210 3.009
3.024 3.163 3.055
2.980 3.185 2.990
3.045 3.155 3.067
- - 2.900

Đô la Hồng Kông (ký hiệu: HK$; mã ISO 4217: HKD) là tiền tệ chính thức của Đặc khu Hành chính Hồng Kông. Một đô la được chia làm 100 cents. Cục quản lý tiền tệ Hồng Kông là cơ quan tiền tệ của Chính phủ Hồng Kông, đồng thời là ngân hàng trung ương quản lý Đô la Hồng Kông.

Đô la Hồng Kông là tiền tệ phổ biến thứ mười ba trên Thị trường ngoại hối(T04/ 2016). Ngoài việc được sử dụng tại Hồng Kông, Đô la Hồng Kông còn được sử dụng tại hàng xóm của họ, Đặc khu hành chính Ma Cao. Đồng Pataca Ma Cao được neo vào Đô la Hồng Kông.

5/5 - (1 bình chọn)

Đô la Hồng Kông (ký hiệu: HK$; mã ISO 4217: HKD) là tiền tệ chính thức của Đặc khu Hành chính Hồng Kông. Một đô la được chia làm 100 cents. Cục quản lý tiền tệ Hồng Kông là cơ quan tiền tệ của Chính phủ Hồng Kông, đồng thời là ngân hàng trung ương quản lý Đô la Hồng Kông.

Đô la Hồng Kông là tiền tệ phổ biến thứ mười ba trên Thị trường ngoại hối(T04/ 2016). Ngoài việc được sử dụng tại Hồng Kông, Đô la Hồng Kông còn được sử dụng tại hàng xóm của họ, Đặc khu hành chính Ma Cao. Đồng Pataca Ma Cao được neo vào Đô la Hồng Kông.