Lãi suất ngân hàng TMCP An Bình

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng An Bình (ABBank) tháng 04/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng An Bình (ABBank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng An Bình (ABBank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0.10 - - -
7 ngày 0.50 - - -
14 ngày 0.50 - - -
21 ngày 0.50 - - -
1 tháng 2.65 - - 2.64
2 tháng 2.75 - 2.75 2.74
3 tháng 2.80 - 2.79 2.78
4 tháng 2.80 - 2.79 2.77
5 tháng 2.80 - 2.79 2.77
6 tháng 3.90 3.88 3.87 3.83
7 tháng 3.70 - 3.67 3.62
8 tháng 3.70 - 3.66 3.61
9 tháng 3.70 3.67 3.66 3.60
10 tháng 3.70 - 3.65 3.59
11 tháng 3.70 - 3.64 3.58
12 tháng 3.70 3.65 3.64 3.57
13 tháng 3.90 - 3.83 3.74
15 tháng 3.90 3.83 3.81 3.72
18 tháng 3.90 3.81 3.80 3.68
24 tháng 3.90 3.77 3.76 3.62
36 tháng 3.90 3.71 3.69 3.49
48 tháng 3.90 3.64 3.63 3.37
60 tháng 3.90 3.58 3.57 3.26

2.3/5 - (3 bình chọn)