Lãi suất ngân hàng VIB

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng VIB tháng 07/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng VIB kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng VIB{cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Trên 3 tỷ Từ 10 - 300 triệu Từ 300 triệu - 3 tỷ
7 ngày 0.25 0.25 0.25
14 ngày 0.25 0.25 0.25
21 ngày 0.25 0.25 0.25
1 tháng 3.30 3.10 3.20
2 tháng 3.30 3.10 3.20
3 tháng 3.50 3.30 3.40
4 tháng 3.50 3.30 3.40
5 tháng 3.50 3.30 3.40
6 tháng 4.50 4.30 4.40
7 tháng 4.50 4.30 4.40
8 tháng 4.50 4.30 4.40
9 tháng 4.60 4.40 4.50
10 tháng 4.60 4.40 4.50
11 tháng 4.60 4.40 4.50
15 tháng 4.90 4.90 4.90
18 tháng 4.90 4.90 4.90
24 tháng 5.10 5.10 5.10
36 tháng 5.10 5.10 5.10

Bạn thấy bài viết này thế nào?