Lãi suất ngân hàng hôm nay 20/07/2024 – Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất

Phản hồi: 1

Lãi suất ngân hàng – Lãi suất tiền gửi tiết kiệm hôm nay 20/07/2024

Lãi suất ngân hàng là tỷ lệ giữa mức lãi với tiền vốn gửi vào hoặc cho vay trong một thời kì hay tỉ lệ giữa chi phí phải trả trên một lượng tiền nhất định để được sử dụng lượng tiền ấy trong khoảng thời gian do ngân hàng quy định hoặc thoả thuận phù hợp với hệ thống ngân hàng và với những khách hàng trao đổi nghiệp vụ với ngân hàng.


Bảng so sánh lãi suất ngân hàng mới nhất

LÃI SUẤT TIẾT KIỆM GỬI TẠI QUẦY

Lãi suất ngân hàng và lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng được Chợ Giá tự động cập nhật và phân loại so sánh dưới đây:
Trong tháng 07/2024 này, so sánh bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng

Ngân hàng {ngan_hang_cao} hiện đang là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm CAO NHẤT trong các ngân hàng hiện nay với mức lãi suất tiết kiệm{lai_suat_cao}%

Ngân hàng {ngan_hang_thap} đang là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm THẤP NHẤT với mức lãi suất tiết kiệm là {lai_suat_thap}%

Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng)
Không Kỳ Hạn 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
ABBank 0.10 3.00 3.40 4.60 4.20 5.40 5.50 5.50 5.50 5.50
Agribank 0.20 1.60 1.90 3.00 3.00 4.70 4.70 4.70 4.70 -
Bảo Việt 0.30 2.90 3.70 4.80 4.90 5.30 5.50 5.70 5.70 5.70
BIDV 0.10 1.70 2.00 3.00 3.00 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70
CBBank 0.50 3.30 3.50 5.00 4.95 5.15 5.40 5.40 5.40 5.40
Đông Á 0.50 2.80 3.00 4.00 4.20 4.50 4.80 4.70 4.70 4.70
GPBank 0.50 2.60 3.12 4.20 4.55 5.10 5.20 5.20 5.20 5.20
Hong Leong - 2.60 3.05 4.05 4.05 4.05 4.05 - 4.05 2.50
Indovina - 3.40 3.70 4.75 4.75 5.45 5.60 5.80 5.95 -
Kiên Long 0.50 3.10 3.10 4.80 4.90 5.20 5.20 5.30 5.30 5.30
MSB - 3.20 3.20 4.30 4.30 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
MB 0.10 2.90 3.30 4.00 4.00 4.80 4.80 4.80 5.70 5.70
Nam Á 0.50 - - - - - 5.30 5.60 - -
OCB 0.10 3.60 3.80 4.80 4.90 5.10 5.10 5.40 5.80 6.00
OceanBank 0.50 3.40 3.80 4.80 4.90 5.50 5.50 6.10 6.10 6.10
PGBank - 3.20 3.70 5.00 5.00 5.50 5.60 5.80 5.90 5.90
PublicBank 0.10 3.30 3.40 4.60 4.70 5.30 5.30 5.95 5.40 5.40
PVcomBank - 3.05 3.25 4.20 4.40 - - 5.30 5.30 5.30
Saigonbank 0.10 2.50 2.80 4.10 4.40 5.30 5.50 5.60 5.70 5.80
SCB 0.01 1.60 1.90 2.90 2.90 3.70 - 3.90 3.90 3.90
SeABank - 3.20 3.70 4.00 4.20 4.75 - 5.70 5.70 5.70
TPB - 3.30 3.60 4.30 - - - 5.40 - 5.70
VIB - 3.30 3.50 4.50 4.60 - - 4.90 5.10 5.10
VietCapitalBank - 3.60 3.70 5.00 5.40 5.70 - 5.90 5.90 6.00
Vietcombank 0.10 1.60 1.90 2.90 2.90 4.60 - - 4.70 4.70
VietinBank 0.10 1.70 2.00 3.00 3.00 4.70 - 4.70 4.80 4.80
VPBank - 3.00 - 4.70 - 5.20 - - 5.50 -
VRB 0.20 3.80 4.00 5.10 5.30 5.70 5.70 5.90 6.00 6.00
Chợ Giá cập nhật lúc 05:13:20 20/07/2024

LÃI SUẤT TIẾT KIỆM KHI GỬI TRỰC TUYẾN (ONLINE)

Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng)
Không Kỳ Hạn 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
Bảo Việt - 3.10 3.90 5.10 5.20 5.60 5.70 5.90 5.90 5.90
CBBank - 3.40 3.60 5.15 5.10 5.30 5.55 - - -
GPBank 0.50 3.00 3.52 4.85 5.20 5.75 5.85 5.85 5.85 5.85
Hong Leong - 2.80 3.15 4.15 4.15 4.15 4.15 - - -
Kiên Long - 3.70 3.70 5.20 5.30 5.60 5.60 5.70 5.70 5.70
MSB 0.50 3.70 3.70 4.60 4.60 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40
Nam Á - 3.10 3.80 4.60 5.10 5.40 5.40 5.70 5.70 5.70
OCB 0.10 3.70 3.90 4.90 5.00 5.20 5.20 5.40 5.80 6.00
OceanBank 0.50 3.40 3.80 4.80 4.90 5.50 5.50 6.10 6.10 6.10
PVcomBank - 3.35 3.55 4.50 4.70 5.10 - 5.80 5.80 5.80
SCB - 1.60 1.90 2.90 2.90 3.70 3.90 3.90 3.90 3.90
TPB - 3.30 3.60 4.50 - 5.20 - 5.40 5.70 5.70
VIB - 3.30 3.50 4.50 4.60 - - 4.90 5.10 5.10
VietCapitalBank - 3.70 3.80 5.10 5.50 5.80 - 6.00 6.00 -
Chợ Giá cập nhật lúc 05:13:20 20/07/2024

Lãi suất ngân hàng là gì?

Lãi suất ngân hàng chính là giá của quyền sử dụng một khoản tiền trong một thời hạn nhất định mà người sử dụng khoản tiền ấy phải trả cho người sở hữu khoản tiền. Lãi suất ngân hàng thường được thể hiện bằng tỉ lệ phần trăm, phần nghìn hoặc phần vạn trên số tiền gửi hoặc cho vay trong một thời hạn nhất định (năm, tháng, ngày). Lãi suất tiền gửi và cho vay có thể cao thấp khác nhau tùy theo thời gian gửi hoặc vay dài hay ngắn, tùy loại ngân hàng, phương thức trả trước hay trả sau và tùy vào từng thời kì.

bảng tính lãi suất vay ngân hàng bằng excel
Các thông tin trên bản tính lãi suất vay ngân hàng

Xem thêm: Bảng tính lãi vay ngân hàng bằng excel mới nhất 2023

Xem thêm: Hướng dẫn cách tính lãi suất vay và gửi tiết kiệm ngân hàng 2023

– Lãi suất ngân hàng là tỷ lệ giữa mức lãi với tiền vốn gửi vào hoặc cho vay trong một thời kì hay tỉ lệ giữa chi phí phải trả trên một lượng tiền nhất định để được sử dụng lượng tiền ấy trong khoảng thời gian do ngân hàng quy định hoặc thoả thuận phù hợp với hệ thống ngân hàng và với những khách hàng trao đổi nghiệp vụ với ngân hàng.

Quy định mới về lãi suất ngân hàng

Theo quyết định 1729/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 như sau:

– Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 như sau:

– Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2%/năm.

– Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,0%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,5%/năm.

– Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 và thay thế Quyết định số 919/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.

– Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định này.

Theo quyết định 1730/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đới với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 như sau:

Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại khoản 2 điều 13 thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 như sau:

– Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 4,5%/năm.

–  Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,5%/năm.

– Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 và thay thế Quyết định số 920/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016.

– Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay.

2.3/5 - (10 bình chọn)
Đọc tiếp...