Lãi suất ngân hàng Quân Đội MB Bank

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Quân Đội (MB) tháng 05/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Quân Đội (MB) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Quân Đội (MB){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối kỳ Hàng tháng Trả trước
Không kỳ hạn 0.10 - -
7 ngày 0.50 - -
14 ngày 0.50 - -
21 ngày 0.50 - -
1 tháng 2.30 - 2.29
2 tháng 2.50 - 2.48
3 tháng 2.70 2.69 2.68
4 tháng 2.70 2.69 2.67
5 tháng 2.80 2.78 2.76
6 tháng 3.60 3.57 3.53
7 tháng 3.60 3.56 3.52
8 tháng 3.60 3.56 3.51
9 tháng 3.70 3.65 3.60
10 tháng 3.70 3.64 3.58
11 tháng 3.80 3.74 3.67
12 tháng 4.60 4.50 4.39
13 tháng 4.60 4.49 4.38
15 tháng 4.60 4.48 4.34
18 tháng 4.60 4.45 4.30
24 tháng 5.60 5.31 5.03
36 tháng 5.60 5.18 4.79
48 tháng 5.60 5.06 4.57
60 tháng 5.60 4.94 4.37

Bạn thấy bài viết này thế nào?