Bộ Công Thương đề xuất giá điện sinh hoạt cao nhất 3.356 đồng/kWh

Phản hồi: 1

CHỢ GIÁ – Bộ Công Thương đang đưa ra 2 phương án đề xuất biểu giá điện sinh hoạt 4 bậc và 5 bậc 4. Theo đó, 1.678 đồng và 3.356 đồng/kWh. lần lượt là mức giá thấp nhất và cao nhất.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các bộ, bạn, ngành và 63 tỉnh thành để lấy ý kiến ​​về việc sửa đổi biểu giá bán lẻ điện.

Bộ Công Thương đề xuất giá điện sinh hoạt cao nhất 3.356 đồng/kWh
Bộ Công Thương đề xuất giá điện sinh hoạt cao nhất 3.356 đồng/kWh

Về vấn đề này, Bộ Công Thương cho biết, biểu giá bán lẻ điện được áp dụng từ năm 2014. Hiện nay, tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời chiếm rất cao, đến nay đã có nhiều thay đổi. Đề án duy trì cơ cấu 4 nhóm khách hàng sử dụng điện gồm sản xuất, sinh hoạt, thương mại, hành chính sự nghiệp và 5 khung giờ cao điểm tiêu thụ điện hiện nay.

Giá Điện rút từ 6 bậc còn 5 bậc

Các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bao gồm 1 bậc, 3 bậc, 4 bậc và 5 bậc. Sau khi đánh giá những thuận lợi và khó khăn, đề xuất đề xuất áp dụng phương án giá bán lẻ điện 5 bậc.

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt Giá đang áp dụng  Giá điện mới đề xuất
Bậc 1 (0-100 kWh đầu tiên) 1.678-1.734 đồng/kWh 1.753 đồng/kWh
Bậc 2 (101-200 kWh) 2.014 đồng/kWh 2.014 đồng/kWh
Bậc 3 (201-400 kWh) 2.536-2.834 đồng/kWh 2.424 đồng/kWh
Bậc 4 (401-700 kWh) 2.927 đồng/kWh 2.871 đồng/kWh
Bậc 5 (701 kWh trở lên) 2.927 đồng/kWh 3.076 đồng/kWh

Với phương án này, giá điện hiện hành không thay đổi bậc đầu từ 0 đến 100 kWh để đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách tiêu thụ điện thấp (33,48% số hộ). Phần chênh lệch giảm thu nhập tiền điện là do các hộ tiêu thụ điện từ 401 đến 700 kWh và hơn 700 kWh. Các bậc 101 – 200kWh và 201 – 300kWh cũng được giữ nguyên, trong khi giá điện cho các bậc từ 401 đến 700kWh
và 700kWh trở lên được đề cuất nhằm mục đích cân bằng thu nhập từ các cấp thấp hơn.

Ngoài ra, nguồn ngân sách hỗ trợ hộ nghèo và hộ trợ cấp xã hội được tăng thêm 42 tỷ đồng/năm.

Đề xuất phương án 4 bậc và 5 bậc  

Theo đề án, lợi ích của việc giảm từ 6 bậc xuống 5 bậc, nhược điểm là tiền điện của các hộ tiêu thụ dưới 270 kWh/tháng tăng trung bình 2,32% (tối đa là 4.47%) so với hóa đơn tiền điện hiện hành.

Các hộ tiêu thụ 280 kWh đến 1.100 kWh có mức giảm hóa đơn tiền điện trung bình khoảng 2,47% (tối đa là 4,82%). Với mức sử dụng từ 1.100 kWh trở lên tăng khoảng 3,87% (tối đa là 4,63%).

Hiện, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án 5 bậc và 4 bậc cụ thể như sau:

Phương án 1  Phương án 2
Bậc 1 (100 kWh đầu tiên) 1.678 đồng/kWh Bậc 1 (100 kWh đầu tiên) 1.678 đồng/kWh
Bậc 2 (101-200 kWh) 2.014 đồng/kWh Bậc 2 (101-300 kWh) 2.163 đồng/kWh
Bậc 3 (201-400 kWh) 2.536 đồng/kWh Bậc 3 (301-700 kWh) 2.927 đồng/kWh
Bậc 4 (401-700 kWh) 3.020 đồng/kWh Bậc 4 (701 kWh trở lên) 3.076 đồng/kWh
Bậc 5 (701 kWh trở lên) 3.356 đồng/kWh    

Việc giảm một bậc trong phương án 4 bậc được cho làsẽ giảm thiểu một phần tác động của việc tăng hóa đơn tiền điện trong các tháng chuyển mùa với hầu hết khách hàng sử dụng điện trong khoảng 100 – 300 kWh.

Về mặt nhược điểm, Bộ Công Thương cho biết phương án 4 bước sẽ làm tăng tiền điện đối với các hộ tiêu thụ từ 119 – 232 kWh/tháng và các hộ tiêu thụ trên 806 kWh/tháng. Tuy nhiên, phương án 4 bậc được cho rằng sẽ khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn so với phương án 5 bậc. 

Thụy Trang – Chợ Giá

Bạn thấy bài viết này thế nào?