Bộ Công Thương đề xuất giá điện sinh hoạt cao nhất 3.356 đồng/kWh

CHỢ GIÁ - Bộ Công Thương đang đưa ra 2 phương án đề xuất biểu giá điện sinh hoạt 4 bậc và 5 bậc 4.…