Giải đáp: Xăng 95 và 92 khác nhau như thế nào?

Xăng là nhiên liệu chính cho các phương tiện giao thông hiện nay. Trên thị trường hiện nay có hai loại xăng phổ biến là…