Swift Code ngân hàng Vietcombank 2023 (Mới cập nhật)

Mã swift code của ngân hàng Vietcombank được dùng như một phương tiện giúp khách hàng chuyển nhận tiền nhanh chóng. Mã này được cấp…