Brian Tracy là ai? Hành trình từ nghèo khó đến chủ tịch của 3 công ty triệu đô

Chợ giá - Brian Tracy là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Brian Tracy International, một công ty chuyên đào tạo và phát…