Điều gì khiến bất động sản Việt Nam vẫn tăng giá liên tục trong 20 năm qua – Giải pháp nào cho thế hệ người lao động mua được nhà

Hãy tưởng tượng bạn được quay lại vào cuối những năm 90, cái ngày mà một mảnh đất cũng chỉ ngang một chiếc xe Dream.…