VAMC là gì? Các hoạt động tiêu biểu của công ty VAMC

Phản hồi: 1

Chợ giá – VAMC là công ty chuyên quản lý vấn đề nợ xấu của các tổ chức tín dụng hay ngân hàng. Nếu cần một đối tác quản lý và thu hồi các khoản nợ xấu thì VAMC có thể là một cái tên đáng nhắc đến. Nếu bạn chưa biết VAMC là gì? Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây thôi!

VAMC là gì?

vamc la gi
VAMC – Công ty quản lý tài sản trực thuộc nhà nước

Như bạn đã biết, với các cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài thì tình hình nợ xấu ngày càng gia tăng theo thời gian. Ngoài những chỉ số về tài chính như tài sản, tín dụng tăng trưởng, lãi suất,…thì tỷ lệ nợ xấu cũng là một thông số nhiều người quan tâm. Công ty có tỷ lệ nợ xấu càng cao thì khả năng thu hồi vốn càng thấp.

Do đó những công ty mua bán nợ như VAMC được thành lập để giúp các tổ chức giải quyết các vấn đề này. Vậy VAMC là công ty gì?

VAMC (Vietnam Asset Management Company), là công ty TNHH một thành viên chuyển quản lý, xử lý và thanh toán các khoản nợ xấu cho các tổ chức tín dụng Việt Nam.

VAMC là công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, là một trong những thành viên của ngân hàng nhà nước Việt Nam.

VAMC đã hoạt động khá lâu và phù hợp với các nghị định sau của chính phủ về nợ xấu:

 • Nghị định 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ
 • Quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
 • Quyết định số 1459/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Do đó bạn có thể tin tưởng vào hoạt động minh bạch, rõ ràng, công khai và hợp pháp của công ty.

Phạm vi hoạt động của công ty Quản lý tài sản VAMC

Công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, làm lành mạnh môi trường tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các công ty và khách hàng khi vay vốn, đẩy lùi nợ xấu và giúp khách hàng tháo gỡ khó khăn về tài chính.


vamc hoat dong nhu the nao
VAMC giúp giảm thiểu rủi ro cho các công ty và khách hàng khi vay vốn

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực chính sau:

 • Mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng
 • Thu hồi nợ xấu
 • Đòi nợ, xử lý nợ
 • Bán nợ và tài sản đảm bảo
 • Cơ cấu khoản nợ
 • Điều chỉnh điều kiện trả nợ
 • Chuyển nợ thành vốn góp
 • Đầu tư sửa chữa, cho thuê tài sản đảm bảo
 • Quản lý nợ xấu đã mua và kiểm tra
 • Đầu tư tài chính, vốn góp
 • Tổ chức bán đấu giá
 • Và các chức năng nhiệm vụ khác được ngân hàng Nhà nước cho phép.

Những bộ phận quan trọng của VAMC

Mua và quản lý nợ

 • Có chức năng quản lý, thu mua và xử lý các khoản nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt và tài sản liên quan.
 • Xây dựng các nhiệm vụ, kế hoạch thu mua và quản lý nợ cho các đơn vị tổ chức tín dụng

Kế hoạch và Quản lý rủi ro

 • Là nơi trực tiếp thẩm định việc mua bán theo giá trị thị trường
 • Xem xét đánh giá và kiểm soát các hoạt động rủi ro với việc mua bán
 • Đề xuất các biện pháp an toàn trong việc mua bán
 • Huy động vốn và thực hiện các chức năng khác
 • Đầu tư và Mua bán nợ thị trường
 • Xây dựng kế hoạch mua bán
 • Quản lý nợ xấu và xem xét giá trị tài sản nợ xấu theo giá trị thị trường
 • Môi giới bảo lãnh các tài sản nợ xấu theo quy định pháp luật
 • Xử lý nợ và thực hiện hoạt động tái đầu tư của ban

Đấu giá tài sản

loi ich cua vamc
Nhờ VAMC mà các khoản nợ xấu được thu hồi triệt để
 • Thực hiện chức năng bán đấu giá tài sản
 • Tổ chức hoạt động bán đấu giá cho các tổ chức liên quan
 • Xây dựng kế hoạch bán đấu giá tài sản

Pháp chế

 • Thực hiện các hoạt động về pháp lý trong quá trình hoạt động
 • Bảo vệ tài sản và việc thực hiện theo đúng pháp luật
 • Áp dụng luật pháp vào quá trình làm việc
 • Tránh các rủi ro sai phạm trong quá trình thực hiện

Kiểm tra – Giám sát

 • Hoạt động giám sát quy trình làm việc đúng như ban hành
 • Kiểm tra đột xuất các phòng ban
 • Giúp các bộ phận tuân thủ theo quy trình kế hoạch đã định

Công nghệ thông tin

 • Chịu trách nhiệm vận hành, quản lý hệ thống thông tin
 • Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị phần cứng, phần mềm
 • Phát triển phần mềm và ứng dụng phù hợp
 • Bảo vệ an toàn thông tin nội bộ

Tài chính – Kế toán

 • Xây dựng kế hoạch tài chính
 • Kiểm soát tài sản cố định
 • Hạch toán chi phí
 • Phân tích nguồn vốn
 • Quản lý các hoạt động kinh doanh

Hành chính – Nhân sự

 • Thực hiện công việc về nội quy lao động
 • Chính sách liên quan đến người lao động
 • Xây dựng quy chế làm việc

Các dịch vụ tại VAMC

Dịch vụ mua nợ

 • Là dịch vụ mua nợ xấu theo giá trị ghi sổ và các khoản trái phiếu đặc biệt

Dịch vụ cơ cấu nợ

 • Là dịch vụ điều chỉnh lãi suất của khoản nợ sao cho phù hợp với tình hình tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng.
 • Cơ cấu theo kỳ hạn và lãi suất theo sự điều chỉnh của thị trường.

Dịch vụ xử lý nợ

 • Là dịch vụ căn cước theo hợp đồng mà VAMC sẽ được công ty chủ nợ ủy quyền để thu hồi nợ.
 • VAMC sẽ đảm bảo bên vay là khách hàng trả nợ theo quy định.

Các dịch vụ khác

Các dịch khác gồm có tư vấn, môi giới mua bán, bán nợ và tài sản.

Trên đây là các hoạt động chính mà công ty quản lý tài sản VAMC đang thực hiện theo quy định của ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nhờ có công ty này mà các khoản nợ xấu được thu hồi triệt để. Hy vọng các thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn VAMC là gì.

Bạn thấy bài viết này thế nào?