Vay thấu chi là gì? Có nên vay thấu chi ngân hàng không?

Vay thấu chi là một sản phẩm rất hữu ích cho bạn bởi tính linh hoạt cũng như khả năng đảm bảo quyền lợi cho…