/

Những dự đoán về giá Bitcoin trong năm 2024: Có thể tăng 1000%, chạm ngưỡng 500.000 đô la Mỹ

Đã có vô số dự đoán về giá Bitcoin được đưa ra bởi các chuyên gia trong và ngoài ngành công nghiệp điện tử năm…