Net Income là gì? Ví dụ về cách tính Net Income đơn giản nhất

Phản hồi: 1

Chợ giá – Các doanh nghiệp sử dụng Net Income để tính lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích tài chính cũng coi Net Income (thu nhập ròng) làm công cụ đo mức hiệu quả hoạt động kinh doanh. Mỗi cá nhân cũng tính toán Net Income trong tổng số thu nhập của mình. Vậy Net Income là gì?

Net Income (Thu nhập ròng) là gì?

net income là gì
Net Income hay thu nhập ròng giúp các nhà đầu tư đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp.

Net Income (NI), còn được gọi là thu nhập ròng, được tính bằng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động, khấu hao, lãi vay, thuế và các chi phí khác. Đây là một con số hữu ích giúp các nhà đầu tư đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp.

Con số này xuất hiện trên báo cáo thu nhập của một công ty, là một chỉ số đánh giá khả năng sinh lời của công ty đó. Thu nhập ròng (NI) nằm ở dòng cuối cùng, trên báo cáo tài chính, khi lấy doanh thu trừ tất cả chi phí, lãi vay và thuế.

Net Income cũng đại diện cho tổng thu nhập hoặc thu nhập trước thuế của một cá nhân sau khi khấu trừ chi tiêu và thuế.

Công thức tính Net Income (thu nhập ròng) và ví dụ cụ thể

Công thức tính thu nhập ròng
Net Income = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Công thức tính thu nhập ròng

Net Income = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Trong đó:

  • Tổng doanh thu: Là khoản thu đến từ hoạt động kinh doanh chính, lợi nhuận từ hoạt động tài chính, các khoản lợi nhuận phát sinh
  • Tổng chi phí: Bao gồm chi phí giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí quảng cáo marketing, chi phí khấu hao, thuế và các khoản vay,…

Ví dụ về cách tính thu nhập ròng

Để hiểu cách tính thu nhập ròng của một doanh nghiệp, chúng tôi ví dụ công ty sản xuất nước giải khát A. Công ty này đã niêm yết chứng khoán trên các sàn giao dịch ở Việt Nam, thường xuyên công bố doanh thu và chi phí của mình bốn lần một năm.

Trong ba tháng đầu năm 2021, công ty A đã báo cáo doanh thu đạt 9,02 tỷ. Họ cũng kiếm được 66 triệu tiền lãi, 417 triệu vốn chủ sở hữu và thu nhập khác.

Công ty đã chi 3,505 tỷ cho giá vốn hàng bán, bao gồm chi phí nguyên liệu và nhân công trực tiếp, 2,669 tỷ cho chi phí quản lý chung, 124 triệu cho chi phí hoạt động khác, 442 triệu trả lãi vay và 508 triệu tiền thuế.

Nhìn chung, điều này mang lại thu nhập ròng cho công ty A lên đến 2,25.

Đây là cách tính thu nhập ròng của công ty A:

(9,02 tỷ + 66 triệu + 417 triệu) – (3,505 tỷ + 2,669 tỷ + 124 triệu + 442 triệu + 508 triệu) = 2,255 tỷ

Tác động của Net Income (thu nhập ròng) đối với doanh nghiệp và cá nhân


tác động của net income đối với doanh nghiệp
Các doanh nghiệp sử dụng Net Income để tính lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

Đối với doanh nghiệp

Net Income (Thu nhập ròng) dương có nghĩa là doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn mức chi tiêu. Đó là một tín hiệu tốt cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp, tiếp tục tiết kiệm và tái đầu tư.

Ngược lại, Net Income âm nghĩa là doanh nghiệp chi tiêu nhiều hơn số tiền đã kiếm được, do đó doanh nghiệp cần phải vay tiền ngân hàng hoặc các tổ chức quỹ để có thể tái đầu tư. Điều này thường xuyên xảy ra với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đối với cá nhân

Nếu Net Income (Thu nhập ròng) cao hơn chi phí sinh hoạt thì bạn sẽ có tiền dư để tiết kiệm hoặc đầu tư.

Ví dụ: Nếu thu nhập ròng của bạn trong tháng là 14 triệu. Nếu bạn chi tiêu ít hơn số thu nhập đó nghĩa là bạn có thể tiết kiệm tiền hàng tháng. Nếu bạn chi tiêu quá 14 triệu trở lên thì bạn phải vay nợ để bù cho số tiền chi tiêu hao hụt đó.

Ý nghĩa của Net Income đối với doanh nghiệp và cá nhân

vai trò của thu nhập ròng đối với doanh nghiệp
Net Income (Thu nhập ròng) rất quan trọng vì đó là chỉ số cho thấy doanh nghiệp hay cá nhân có tự do tài chính hay không

Net Income (Thu nhập ròng) rất quan trọng vì đó là chỉ số cho thấy doanh nghiệp hay cá nhân có tự do tài chính hay không. Khoản tiền dư sau khi trừ tổng khoản phí có thể dùng để đầu tư sinh lời, tiết kiệm hay phát triển bản thân.

Đối với cá nhân:

Thu nhập ròng là chỉ số đánh giá mức độ chi tiêu và sự dư giả về tài chính của họ. Thu nhập ròng âm phản ánh tình trạng thâm hụt tiền bạc, thậm chí phải gánh nợ chi tiêu. Ngược lại, thu nhập ròng dương nghĩa là việc quản lý chi tiêu tốt, có thể bắt đầu tiết kiệm cho tương lai

Có một mẹo nhỏ là bạn sử dụng các app quản lý chi tiêu để phân loại các giao dịch tài chính của mình, xác định các cách cắt giảm và cải thiện sức khỏe tài chính.

Đối với doanh nghiệp:

Thu nhập ròng phản ánh sức khỏe doanh nghiệp, là số liệu căn bản để các nhà đầu tư phân tích và đánh giá, cũng như công ty tự xem xét lại kết quả kinh doanh của mình. Thu nhập ròng dương với một công ty nghĩa là hoạt động tài chính công ty tốt, có thể đáng đầu tư. Nhưng nếu công ty thường xuyên báo cáo thua lỗ, bạn không nên đầu tư vào các công ty này vì khả năng sức khỏe tài chính yếu và dễ sụp đổ trong tương lai nếu gặp các khủng hoảng kinh doanh.

Lưu ý khi xem xét Net Income trong kinh doanh

Mặc dù thu nhập ròng là một chỉ số quan trọng trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một công ty, nhưng nó không hoàn toàn chính xác để làm căn cứ quyết đầu tư. Bạn nên xem xét những chỉ số khác như chỉ số ROA, ROI, ERP, …tất cả các chỉ số đều phản ánh mức độ hoạt động tài chính của công ty. Ngoài ra, NI cũng chỉ là một phần trong các con số của bảng cân đối kế toán, do đó doanh nghiệp hoàn toàn có thể điều chỉnh để ra được số NI như mong muốn để thu hút đầu tư.

>>> Xem ngay: Chỉ số ROA là gì? Ý nghĩa của ROA, ROE, ROI trong phân tích tài chính

Kết luận

Trên đây là tất cả những thông tin về Net Income là gì – thu nhập ròng là gì. Hy vọng bạn có thể tính toán được dễ dàng để ra được chỉ số NI.

Thanh Tâm – Chợ giá

Bạn thấy bài viết này thế nào?