/

Net Income là gì? Ví dụ về cách tính Net Income đơn giản nhất

Chợ giá - Các doanh nghiệp sử dụng Net Income để tính lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích tài chính cũng…