(Cập nhật) Quy định về mức lương tối thiểu vùng 2024

Phản hồi: 1

Mức lương tối thiểu vùng 2024 là bao nhiêu? Mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh 2 năm một lần, vào ngày 01 tháng 7 hằng năm. Cùng xem mức lương chính xác ở bài này nhé!

Mức lương tối thiểu vùng là gì?

Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động được phép trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện bình thường. 

Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, theo phân vùng tương ứng.

Quy định mức lương tối thiểu vùng hiện nay

Theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng được chia thành 4 vùng, cụ thể như sau:

  • Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng
  • Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng
  • Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng
  • Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, theo phân vùng tương ứng.

Mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh 2 năm một lần, vào ngày 01 tháng 7 hằng năm.

Theo quy định tại Điều 91 của Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động được phép trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện bình thường. Mức lương tối thiểu vùng có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi của người lao động, góp phần ổn định quan hệ lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

muc luong toi thieu vung moi nhat
Mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh 2 năm 1 lần

Điểm khác nhau giữa lương tối thiểu vùng và lương cơ sở

Lương tối thiểu vùng và lương cơ sở là hai khái niệm khác nhau, có những điểm khác biệt cơ bản như sau:


Đặc điểm Lương tối thiểu vùng Lương cơ sở
Khái niệm Là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động được phép trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện bình thường Là mức lương làm căn cứ để tính lương theo hệ số lương, phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật
Đối tượng áp dụng Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, theo phân vùng tương ứng Áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định
Căn cứ điều chỉnh Điều chỉnh dựa trên các yếu tố: mức sống tối thiểu của người lao động, so sánh mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường, chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế, quan hệ cung cầu lao động, việc làm và thất nghiệp, khả năng chi trả của doanh nghiệp Điều chỉnh 5 năm một lần, vào ngày 01 tháng 7 hằng năm
Mức lương Được chia thành 4 vùng, cụ thể: Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng; Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng; Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng; Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng Hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng

Như vậy, lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động được phép trả cho người lao động, còn lương cơ sở là mức lương làm căn cứ để tính lương theo hệ số lương, phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Xem mức lương tối thiểu vùng ở đâu chính xác?

website bo lo dong
Xem mức lương tối thiểu vùng ở website của bộ Lao Động

Mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP, được ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2022. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Để xem mức lương tối thiểu vùng chính xác, bạn có thể truy cập vào các trang web chính thức của các cơ quan nhà nước sau:

  • Trang web của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: https://molisa.gov.vn/
  • Trang web của Tổng cục Thống kê: https://www.gso.gov.vn/
  • Trang web của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương: Bạn có thể tìm kiếm địa chỉ của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương trên website của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem mức lương tối thiểu vùng trên các trang web tin tức uy tín

Một số lưu ý khi xem mức lương tối thiểu vùng

Khi xem mức lương tối thiểu vùng, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

  • Mức lương tối thiểu vùng được chia thành 4 vùng, cụ thể là vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV.
  • Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, theo phân vùng tương ứng.
  • Mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh 2 năm một lần, vào ngày 01 tháng 7 hằng năm.

Ví dụ, nếu bạn muốn xem mức lương tối thiểu vùng tại thành phố Hà Nội, bạn có thể truy cập vào trang web của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trang web của Tổng cục Thống kê hoặc trang web của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

Mức lương tối thiểu vùng 2023 được dự kiến sẽ tăng thêm 6% so với mức lương hiện nay. Đây là một tin vui đối với người lao động, giúp họ cải thiện đời sống và nâng cao chất lượng cuộc sống.

5/5 - (1 bình chọn)