Chi phí vốn CAPEX là gì? Đặc điểm và ý nghĩa của chi phí vốn

Phản hồi: 1

Chi phí vốn CAPEX là gì? CAPEX là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các khoản đầu tư này có thể giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, hoặc đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường.

Chi phí vốn CAPEX là gì?

capex la gi
Chi phí vốn CAPEX  là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh

CAPEX là từ viết tắt của Capital Expenditure, có nghĩa là chi phí vốn. Đây là các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để mua sắm, xây dựng, nâng cấp hoặc bảo trì tài sản cố định. Tài sản cố định là những tài sản có giá trị lớn, có thể sử dụng trong nhiều năm và được khấu hao dần trong quá trình sử dụng.

CAPEX có thể bao gồm các khoản chi phí sau:

 • Mua sắm tài sản cố định mới, chẳng hạn như nhà máy, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,…
 • Nâng cấp hoặc cải tạo tài sản cố định hiện có để tăng hiệu suất hoặc khả năng sản xuất.
 • Bảo trì tài sản cố định để duy trì trạng thái hoạt động tốt.

Dưới đây là một số ví dụ về CAPEX:

 • Một công ty sản xuất đồ điện tử mua sắm dây chuyền sản xuất mới để tăng sản lượng.
 • Một công ty bán lẻ mở rộng cửa hàng mới để phục vụ nhiều khách hàng hơn.
 • Một công ty công nghệ đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để phát triển sản phẩm mới.

Các khoản đầu tư này có thể giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, hoặc đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường. CAPEX có thể được phân loại thành hai loại chính:

 • CAPEX tự động: Đây là các khoản chi phí thường xuyên, bắt buộc phải thực hiện để duy trì hoạt động của doanh nghiệp, chẳng hạn như chi phí bảo trì tài sản cố định.
 • CAPEX chiến lược: Đây là các khoản chi phí được thực hiện để mở rộng kinh doanh hoặc nâng cao năng lực cạnh tranh, chẳng hạn như chi phí mua sắm tài sản cố định mới hoặc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.

Đặc điểm của chi phí vốn

Dưới đây là một số đặc điểm của chi phí vốn:

Chi phí vốn là một loại chi phí cơ hội

Khi doanh nghiệp sử dụng vốn từ các nguồn khác nhau, doanh nghiệp phải trả một khoản chi phí nhất định để sử dụng vốn đó. Khoản chi phí này được coi là một loại chi phí cơ hội, vì doanh nghiệp có thể sử dụng vốn đó để đầu tư vào các hoạt động khác nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn.

Chi phí vốn có thể biến động theo thời gian

Chi phí vốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm lãi suất thị trường, rủi ro của doanh nghiệp và tình hình kinh tế chung. Do đó, chi phí vốn có thể biến động theo thời gian.

Dưới đây là một số ví dụ về chi phí vốn:


 • Lãi suất phải trả cho các khoản vay ngân hàng
 • Lợi nhuận phải trả cho các cổ đông
 • Chi phí phát hành cổ phiếu mới
 • Chi phí khấu hao tài sản cố định
 • Chi phí nghiên cứu và phát triển

Các loại chi phí vốn phổ biến

cac loai chi phi von
Chi phí vốn phân thành 2 loại chi phí vốn vay và vốn chủ sở hữu

Chi phí vốn có thể được phân loại thành chi phí sử dụng vốn vay và chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu

 • Chi phí sử dụng vốn vay là khoản lãi suất mà doanh nghiệp phải trả cho các khoản vay từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác. 
 • Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp phải trả cho các cổ đông của mình.

Ví dụ:

 • Mua sắm tài sản cố định mới: nhà máy, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,…
 • Nâng cấp, cải tạo tài sản cố định hiện có: sửa chữa, bảo trì, mở rộng,…
 • Nghiên cứu và phát triển: chi phí cho các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới.
 • Mua lại tài sản cố định của doanh nghiệp khác.

Chi phí vốn là một yếu tố quan trọng trong việc xác định giá bán sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tính toán chi phí vốn khi xác định giá bán sản phẩm, dịch vụ của mình để đảm bảo doanh nghiệp có thể thu hồi được vốn đầu tư và thu được lợi nhuận.

Ý nghĩa của chi phí vốn

Đối với doanh nghiệp:

 • Chi phí vốn là một yếu tố quan trọng trong việc xác định giá bán sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Chi phí vốn là một yếu tố quan trọng trong việc xác định tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Chi phí vốn là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với nhà đầu tư:

 • Chi phí vốn là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá rủi ro của doanh nghiệp.
 • Chi phí vốn là một yếu tố quan trọng trong việc xác định tỷ suất lợi nhuận mong đợi của nhà đầu tư.

Cách tính chi phí vốn

cach tinh chi phi von
Tính chi phí vốn bằng cách lấy tổng tài sản cố định trừ tài sản khấu hao

Chi phí vốn được tính theo công thức sau:

CAPEX = Tổng giá trị tài sản cố định – Tổng giá trị tài sản cố định khấu hao

Ví dụ: Một doanh nghiệp mua một chiếc máy móc trị giá 100 triệu đồng. Chiếc máy này có thời gian khấu hao là 5 năm. Như vậy, chi phí vốn của chiếc máy này là:

CAPEX = 100 triệu – (100 triệu / 5) = 80 triệu đồng

Ứng dụng của chi phí vốn trong đầu tư chứng khoán

Nhà đầu tư có thể sử dụng chi phí vốn để đánh giá tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có chi phí vốn thấp thường có khả năng tăng trưởng cao hơn, vì họ có thể sử dụng ít vốn hơn để đầu tư vào tài sản cố định.

Chi phí vốn (CAPEX) là gì? Chi phí vốn là một khái niệm quan trọng trong kinh doanh và đầu tư. Nhà quản lý doanh nghiệp cần có hiểu biết rõ ràng về chi phí vốn để có thể đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả. Nhà đầu tư cũng cần nắm được những ứng dụng của chi phí vốn để có thể đánh giá chính xác tiềm năng của doanh nghiệp.

1/5 - (1 bình chọn)