/

Chi phí vốn CAPEX là gì? Đặc điểm và ý nghĩa của chi phí vốn

Chi phí vốn CAPEX là gì? CAPEX là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các khoản đầu tư này…