/

Ủy nhiệm chi là gì? Cách làm giấy ủy nhiệm chi tại các ngân hàng 

Chợ giá - Ủy nhiệm chi là một lệnh giao dịch thường gặp ở các ngân hàng, khi người chuyển tiền viết giấy UNC để…