Tỷ giá trong nước sẽ biến động lớn trong nửa cuối năm 2023?

Theo diễn biến của tỷ giá trong nước trong thời gian gần đây, nhiều người dự đoán rằng biến động tỷ giá sẽ ngày càng…