/

Tỷ giá Bảng Anh 22/1 chững lại do lo ngại suy thoái kinh tế tái xuất tại Anh

Từ cuối tháng 10/2023 đến nay, tỷ giá Bảng Anh (GBP) diễn biến tích cực do lập trường diều hâu và lãi suất neo cao…