/

Tỷ giá Yên Nhật 16/02 lại suy yếu vượt ngưỡng đỏ khi nền kinh tế rơi vào suy thoái

Tỷ giá Yên Nhật đã suy yếu vượt ngưỡng đỏ từ đầu tuần này do dữ liệu mới phản ánh nền kinh tế Nhật Bản…