Thu 5 tỷ đồng mỗi năm nhờ trồng tiêu không tưới nước

CHỢ GIÁ - Trang trại tiêu gần 20 ha của ông Đào Văn Nga ở thôn Thuận Bình, xã Thuận Hạnh (Đắk Song) đã hơn…